Voor uw relaties: het plezier van nalezen

Een goed congres zit vol informatie en inspiratie. Niet voor niets vragen congresgangers vaak om de sheets – ze willen alles nog eens nalezen. Maar zonder de spreker zijn de sheets vaak niet zo interessant meer. In een congresverslag verwerken we daarom de sheets en het gesproken woord. Dat wordt één samenhangend verhaal. We verslaan ook kritische paneldiscussies. En we zorgen dat we in alle parallelsessies aanwezig zijn. Zodat het verslag bijna nog interessanter wordt dan het congres zelf.

Voor u: uw congres wordt effectiever

Met een goed verslag verbetert u de informatieoverdracht en zorgt u dat het congresonderwerp langer in de belangstelling blijft. Daarnaast laat u zien dat u belang hecht aan een goede relatie met de congresgangers door ze achteraf nog iets toe te sturen.
Het verslag kan tevens een manier zijn om andere doelgroepen te informeren over uw activiteiten: uw achterban, klanten, financierders of subsidiegevers.